Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

flaga_i_godło

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Pniewy otrzymała:

– wartość dofinansowania: 122.400,00 zł

– całkowita wartość: 124.848,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2.    osobami posiadającymi:

·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

·         orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.