Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
słonecznie
18°C

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

znaki flaga i godło polskie

Gmina Pniewy Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w  ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 67.509,19 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 54.007,35 zł

 

Data podpisania umowy: maj 2024 r.

 

Centrum  Usług Społecznych w Pniewach informuje, że w 2024 roku realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie dwóch Modułów:

•  Moduł I – wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań  samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich                                                                                                                                                                                

•  Moduł II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

 

Cele zadania 

1)       Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług   sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim  zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji  oraz, w miarę potrzeb i możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.                                                                                 

2)      Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

 

Wsparcie w ramach Modułu I

Usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, mogą zostać przyznane:

• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn    wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą jej takiej pomocy zapewnić

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: 

• samotnie prowadzi gospodarstwo domowe,      

• nie znajduje się w związku małżeńskim,                                                                                                                                            

• nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie obejmują:

• pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,                                                                                                                        

• podstawową opiekę higieniczno - pielęgnacyjną niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji,                           

• w miarę możliwości i potrzeb – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

• ukończyły 18 rok życia,                                                                                                                                                                            

• nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,                                                                                          

• nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,                                                                                                                  

• oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,                                        

• przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,                                                                                                      

 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone

Usługi sąsiedzkie świadczone są w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o wolontariacie zawartej pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Pniewach, osobą, dla której przeznaczone są usługi oraz osobą mającą świadczyć te usługi.

Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone siedem dni w tygodniu (tj. w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych i nocnych.

Zakres, wymiar oraz okres przyznania usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby, dla której przeznaczone są usługi i wynika z decyzji administracyjnej przyznającej te usługi.

Osoba, dla której przeznaczone są usługi ponosi opłatę za faktyczną ilość godzin usług zrealizowanych w danym miesiącu.

 

 

Wsparcie w ramach Modułu II

„Opieka na odległość” jest formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych.

Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. Usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

a. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;                                                                                               

b. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.

Plakat Korpus Wsparcia Seniorów 2024

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.