Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
26°C

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

Co to jest procedura „Niebieskie Karty” ?

Jest to procedura postępowania /interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku dostępne na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazujace-akty-praw-przemoc

 

Kto może zgłosić prośbę o uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenia, który może mieć inny ogląd sytuacji. W przypadkach zaistnienia takiej rozbieżności proponujemy zgłoszenie sprawy do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 

Jakie służby są uprawnione do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”?

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

- Policji,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. pracownik socjalny),

- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- oświaty (np. nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny, dyrektor),

- ochrony zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

Uruchomienie procedury może nastąpić w różny sposób i w różnych okolicznościach:

- podczas interwencji Policji w rodzinie, w której jest przemoc lub występuje podejrzenie jej występowania,

- podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,

- na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie, kiedy sama zgłosi się do odpowiedniej instytucji w związku ze swoją sytuacją,

- w trakcie kontaktu przedstawiciela służby, upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą , która doznała przemocy (np. widzi, że jest pobita lub w trakcie rozmowy osoba opowiada o sytuacji przemocy).

 

Nawet jeśli nie ma wprost dowodów świadczących o występowaniu przemocy, bądź dany pracownik  w trakcie wykonywania swoich obowiązków jedynie nabrał podejrzeń, że w danej rodzinie może dochodzić do przemocy – ma możliwość wszczęcia procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (np. wychowawca szkolny obserwuje sygnały zaniedbania dziecka lub ślady na ciele i podejrzewa, że może ono doznawać przemocy w domu). Wówczas to zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności dalszych działań i ewentualnie powoła grupę roboczą.

Warto pamiętać, ze przedstawiciel służby jest zobowiązany do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” nawet w sytuacji, gdy osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie nie wyraża zgody. W takiej sytuacji musi jednak wziąć pod uwagę ten fakt w planowaniu i prowadzeniu dalszych działań chroniących bezpieczeństwo tej osoby;

- jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza w jednej ze służb lub instytucji sytuację przemocy. Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciele tych podmiotów są zobowiązani poinformować o tym fakcie Policję bądź prokuraturę. Wówczas z osobą doznającą przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.

 

Co się dzieje po uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty”?

Formularz „Niebieskiej Karty – A” jest przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie po uruchomieniu procedury, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, który w ciągu 3 następnych dni przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego. Zespół po zapoznaniu się formularzem „Niebieska Karta – A” może podjąć decyzję o powołaniu grupy roboczej do pomocy tej konkretnej rodzinie lub sam prowadzić dalsze czynności. Niezależnie od tego osoba doznająca przemocy jest zapraszana na spotkanie zespołu lub grupy. Jeżeli osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, pomimo zaproszenia z jakiś powodów nie przyjdzie na spotkanie, sytuacja nie wstrzymuje dalszych prac służbowych powołanych do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie takiego spotkania dokonywana jest analiza sytuacji, członkowie zespołu wypełniają formularz „Niebieska Karta – C” i opracowują indywidualny plan pomocy dla rodziny wspólnie z osobą doznającą przemocy.

W zależności od jej potrzeb, proponowana jest pomoc prawna, psychologiczna, socjalna oraz medyczna.

 

Na spotkanie z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej jest również wzywana osoba stosująca przemoc. Podczas spotkania jest pouczana o tym, co to jest przemoc w rodzinie oraz jakie są jej konsekwencje prawne. Jest informowana o konieczności zaprzestania zachowań przemocowych. Ma również możliwość uzyskania adresów miejsc prowadzących różne programy pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (terapeutyczne, zajęcia grupowe, warsztaty umiejętności itp.).  W trakcie rozmowy wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – D”.

 

Kiedy procedura „Niebieska Karta” kończy się?

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie w sposób trwały oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Decyzja o zakończeniu powinna być podjęta wspólnie przez przedstawicieli zaangażowanych służb i wymaga udokumentowania (sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego). Procedura zostaje również zakończona, gdy zespół rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań.

 

O zakończeniu procedury są informowane instytucje w niej uczestniczące. Należy też pamiętać, że zawsze istnieje możliwość ponownego wszczęcia procedury, jeżeli ponownie wystąpi przemoc. Wypełniane w trakcie procedury formularze stanowią dokumentacje zawierającą informację dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. W dokumentacji tej są również podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie oraz dane osób podejrzanych o jej stosowanie. Zawiera także opis zdarzenia, propozycje działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.

 

Jakie działania przewiduje procedura w przypadku krzywdzenia dzieci?

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury uruchamia się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego (czyli osoby, która w danym momencie zajmuje się dzieckiem). W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze fakt, że osoba stosująca przemoc wobec dziecka może być jeden lub oboje rodziców – wtedy konieczne jest odwołanie się do innych dorosłych osób mogących wspierać dziecko. Osobie działającej na rzecz dziecka przekazuje się kartę B. Ona też w dalszym postępowaniu jest partnerem służb w dbaniu o interesy dziecka. Rozporządzenie, chroniąc dzieci zastrzega też, że „na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka”, a zastępuje je właśnie wyżej wymieniona osoba.

 

Na koniec warto też podkreślić fakt, że służby uruchamiające Procedurę „Niebieska Karta”, niezależnie od konieczności przekazania sprawy do zespołu interdyscyplinarnego, są zobowiązane do prowadzenia działań zgodnych z  kompetencjami danej służby, chroniących bezpieczeństwo osoby wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Ich szczegółowy opis znajduje się również w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U.2011 Nr 209 poz. 1245).

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.