Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
deszcz
22°C

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej w rodzinie na terenie Gminy Pniewy.

 

Centrum Usług Społecznych w Pniewach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rodzinie w Gminie Pniewy.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  Domowej w Rodzinie mieści się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Pniewach,   ul. Wolności 1.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Bernadeta Markiewicz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Pniewach.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

- zatrzymanie przemocy w rodzinie

- zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

- przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

- inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy, które pokazują skutki

   i konsekwencje stosowania przemocy

- inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

- zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających     

   z doświadczania przemocy

- zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i   

   instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,   o czym szerzej w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.

 

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej w rodzinie Zespół może powołać grupę diagnostyczno-pomocową - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład tej grupy mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie.

 

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest:

- opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy

- dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

W dniu 13 października 2023 r. Burmistrz Gminy Pniewy Zarządzeniem Nr 527/23 powołał Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Pniewy:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej - od 01.01.2024 r.  Centrum Usług Społecznych

      a) Bernadeta Markiewicz – Dyrektor,

      b) Marika Władysiak –  Asystent rodziny,

2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Romana Bilewska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach,

3) Komisariatu Policji 

            Damian Kruk – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji

            w Pniewach,

4) jednostek oświatowych

      a) Martyna Grobelna - Mrówka – psycholog w Szkole Podstawowej

      im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

      b) Anna Kowalska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Chełmnie,

      c) Aneta Rybarczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nojewie,

      d) Agnieszka Janaszak – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach,

      e) Anna Sieczkarek-Bździel – pedagog szkolny w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach,

      f) Marta Pogorzelczyk – wicedyrektor Przedszkola „Miś” w Pniewach,

 

5) organizacji pozarządowych

            Halina Szabowska-Lisek – członek Stowarzyszenia "Perspektywa" w Pniewach

6) ochrony zdrowia

            Danuta Różewicz – położna w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym   „POSTĘP” Sp. z o.o. w Pniewach,

7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych 

      a) Tomasz Ćwian – starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby   Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach,

       

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy domowej.
  2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej.
  3. Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.
  4. Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.
  5. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.
  6. Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.
  7. Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.
  8. Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.
  9. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

10. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

11. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, którzy nie są członkami Zespołu.

12. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

 

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.